Przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Obsługi Klienta
    Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, numer klienta, adres e-mail, głos i numer telefonu, na podstawie uzasadnionego interesu, aby jak najlepiej pomóc Ci w Twojej sprawie. Przetwarzanie danych służy także celom szkoleniowym, aby poprawiać jakość naszej Obsługi Klienta.

    Połączenia i e-maile są zapisywane przez 180 dni. Przysługuje Ci między innymi prawo dostępu do informacji, które przetwarzamy na Twój temat oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które wykonujemy.